Τα παιδιά σήμερα έχουν μικρότερη διάρκεια συγκέντρωσης ακόμα και από τα χρυσόψαρα.

Όσοι είναι εκπαιδευτικοί σίγουρα θα έχουν παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια δραματική επιδείνωση της αδυναμίας συγκέντρωσης  προσοχής των μαθητών. Οι μαθητές φαίνεται ότι ολοένα και περισσότερο δυσκολεύονται να μείνουν συγκεντρωμένοι σε ένα πράγμα και ότι η προσοχή τους είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί από οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο περισπασμό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αναφερόμαστε στο μικρό ποσοστό παιδιών που έχουν ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας). Μιλάμε για το σύνολο των μαθητών. Μειώνεται  δραματικά η ικανότητα συγκέντρωσης των παιδιών   Καταρχάς να πούμε ότι η αδυναμία συγκέντρωσης  προσοχής (short attention span) δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο και δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα παρατηρείται τη σημερινή εποχή και στους ενήλικες. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ Σε σχετική έρευνα που έγινε το 2015 ...

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις